Подання документів до інтернатури он-лайн

Оберіть підрозділ:

Електронна адрес:

Контактний номер:

Вкажіть ПІБ: (укр. мовою)

Вкажіть ПІБ: (укр. мовою у РОДОВОМУ відмінку)
Наприклад: Коваля Романа Миколайовича

Вкажіть ПІБ: (анг. мовою)
Наприклад: Roman Koval

Вкажіть дату народження:

Вкажіть стать:

Вкажіть громадянство:

Громадянин якої країни:

Паспорт: серія, номер; коли, де та ким виданий
Наприклад: серія АА №123456, виданий Миронівським РВ ГУМВС України в Київській обл. 30.10.2000р.

Ідентифікаційний код платника податків
Наприклад: 1234567890

Домашня адреса інтерна
Наприклад: вул. Жовта, буд. 12, кв 2, с. Плюти, Обухівський р-н, Київська область Україна, 07401

Зареєстроване місце проживання інтерна
Наприклад: вул. Жовта, буд. 12, кв 2, с. Плюти, Обухівський р-н, Київська область Україна, 07401

Прізвища, що використовувалися інтерном раніше
Наприклад: Козак

Додати сканкопії (фото) документів інтерна. Зібрати в ZIP архів та надіслати (до 25MB).
1. Паспорт (ID-картка)
2. Диплом про вищу освіту
3. Додаток до диплома
4. Ідентифікаційний номер
5. Сертифікат КРОК 1

За наявності:
6. Сертифікат КРОК 2 (за наявності)
7. Військовий квиток
8. Свідоцтво про шлюб
9. Довідка про реєстрацію місця проживання(у випадку надання копії ID-картки)
10. Договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури
11. *для іноземців документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Інструкція, як зібрати zip архів!


Дані про набуту раніше освіту


Який ЗВО закінчив:

Вкажіть дату закінчення ЗВО:

Спеціальність за дипломом:

Середній бал по додатку до диплома
Наприклад: 191

Реєстраційний номер КРОК 1
Наприклад: 341033475

Дата складання КРОК 1

Реєстраційний номер КРОК 2 (у разі складання)
Наприклад: 341033475

Дата складання КРОК 2 (у разі складання)

Диплом:

Диплом: серія, номер, коли та ким (назва ЗВО) виданий
Наприклад: серія АА №12345678, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 30.10.2000р.

Форма навчання на додипломному етапі


Дані про інтернатуру


Спеціальність інтернатури:

Форма навчання в інтернатурі

База навчання:

  Я даю згоду на обробку моїх персональних даних.